Salacgrīvas ūdens Vide
udens1

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 20.oktobra Lēmumu Nr.231, ar 2022.gada 01.decembri stājas spēkā SIA “Salacgrīvas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 

Cena bez PVN

PVN

Cena kopā ar PVN

Ūdens EUR/m3              

1,14

0,24

1,38

Kanalizācija EUR/m3 

2,04

0,43

2,47

Papildus informējam, ka rēķinos, kas tiks datēti sākot ar 2022.gada 1.decembri, tiks piemēroti jaunie izcenojumi.

SIA “Salacgrīvas ūdens”