Bibliotēka Svētki
zuria1

Skolēnu brīvlaikā Puikules bibliotēkā notika “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas '22” noslēguma pasākums. Visčaklākie 5+grupas lasītāji - Melānija Maļugina, Gvido Roļskijs, Miķelis Rudzītis, centīgi klausītāji un lasītāji bija arī PII Auseklītis Puikules Ezīšu vecākās grupas bērni. Paldies Semīram Ududam vecuma grupā 11+ un Elzai Čakstei vecuma grupā 9+! Ar visu grāmatu klāstu pieaugušo žūrijā iepazinās Gita Rudzīte un Biruta Hmeļņicka, paldies! Paldies arī visiem pārējiem, kuri iesaistījās grāmatu lasīšanā!

Pasākums sākās ar jautājumiem par grāmatu nosaukumiem, skaitu, ilustrācijām, citātiem. Pasākuma gaitā tika liktas grāmatu vāku puzles, grupēti jūtu nosaukumi no grāmatas “Ko dara jūtas”, stafetē no puzles gabaliņiem tapa “Negantā vectēva” portrets. Aktivitātēs un atrakcijās skaitīja žurnālus, grāmatas nesa, lika mugursomā, padeva ķēdē, krāva grēdā utt. Pēc labi padarīta darba visus gaidīja cienasts un protams pateicība un balva par piedalīšanos BJV  žūrijā  ’22 .

123

Inga Indriksone

Bibliotēkas vadītāja - Puikules bibliotēka
puikules.biblioteka [at] limbazunovads.lv