LV karte

Limbažu novada pašvaldībā turpinās darbs ES fondu atbalstītajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projektā var pieteikties strādājošie vecumā no 25 gadiem (arī pašnodarbinātie, strādājošie pensionāri un jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības).

Mācību izmaksas pamatā sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā sedz ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.

Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot to e-pastā.

Dokumentus projekta trešajā kārtā pieņems līdz 17. septembrim (ieskaitot). Ar personām, kuras atbilst mērķa grupas prasībām un kuru izvēlētajās izglītības programmās būs nokomplektēta mācību grupa, izglītības iestāde slēgs mācību līgumu. Mācības no darba brīvajā laikā sāksies novembrī.

Ir iespējas paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju, piesakoties mācībām 70 izglītības iestāžu piedāvātajās 443 izglītības programmās, kas aptver 11 nozares. Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt ap 100 dažādas prasmes un kvalifikācijas.

Mācīties projektā līdz 2022.gadam var tikai vienu reizi, tāpēc, lai mērķtiecīgi izmantotu piedāvājumu, NVA Limbažu filiālē ir iespēja saņemt karjeras konsultāciju.

PIKC RVT Limbažu struktūrvienība piedāvā neformālās izglītības programmu:

  • ”Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi” (80 stundas);

Mācību centrs BUTS aicina apgūt neformālās izglītības programmas:

  • “Autokrāvēja vadītājs”(16 stundas),
  • ”Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi”( 16 stundas),
  • ”Rasēšanas pamati”(24 stundas), “
  • “Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS EXCEL”(40 stundas),
  • “Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”(80 stundas),
  • “Punktveida metināšana”(80 stundas),
  • “Sanitārtehnisko iekārtu montēšana, apkope un remonts”(80 stundas);

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” piedāvā neformālās izglītības programmu:

  • “Rasēšanas pamati”(16 stundas).

Informāciju par citu izglītības iestāžu piedāvājumu iespējams atrast vietnē: www.macibaspieaugusajiem.lv.

Logo