Izglītība
pii1

Limbažu novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru 30.augustā mūsu novada pirmsskolas pedagogiem (22) Salacgrīvas Pirmsskolas izglītības iestādē "Vilnītis" telpās organizēja 8h profesionālās kompetences pilnveides kursus "Drāmas metode latviešu valodas apguvē pirmsskolā".

Pedagogi tika iepazīstināti ar drāmas metodi, pozitīvas mācību vides radīšanu, drāmas metodes izmantošanu valodas apguvē. Iepazina lomu rotaļu nozīmi bērnu valodas prasmju attīstībā pirmsskolā un apguva pasaku inscenēšanu, kā arī izrādes iestudēšanu.