Jaunieši
jaun2

Pirmajā aprīlī Limbažu novada jaunieši tikās Salacgrīvas “Bākā” uz Limbažu novada jauniešu domes ( turpmāk- LNJD) saliedēšanās pasākumu, kura mērķis bija jauniešus informēt par iespējām, kādas sniedz darbošanās LNJD. Šī tikšanās notika Valsts programmas projekta Kopā ietvaros, ar mērķi stiprināt LNJD pēc novadu teritoriālās reformas.

Ieradās jaunieši no Limbažiem, Salacgrīvas, Ainažiem, Alojas, Vilzēniem un Liepupes, lai kopīgi, brīvā atmosfērā ceptu picas un pārrunātu LNJD nolikumu, mērķus un uzdevumus un restu atbildes uz dažādiem jautājumiem par LNJD darbību. Pēcāk pieredzējušais bijušā Alojas novada Jauniešu domes biedrs Andrejs Vaičuks iepazīstināja jauniešus ar jauniešu domes ērtākai un efektīgākai saziņai izveidoto Discord kanālu, kurā ir iespēja gan sazināties, līdzīgi kā Whatssup, gan veidot video koferences, iedalīt lomas tā lietotājiem utt. Prezentācijas laikā jaunieši un jaunatnes darbinieki pievienojās Discord un uzreiz izmēģināja sniegtās iespējas un vienojās par turpmāko lietošanu.

Vakara gaitā tika izspēlētas arī vairākas saliedēšanās spēles jaunatnes darbinieku vadībā, tāpat tika ģenerētas idejas tālākai darbībai izmantojot Ideju pitch kārtis, Salacgrīvas jaunieša Adriana Gintera vadībā.

Vakara noslēgumā, izvērtēšanas sadaļā jaunieši bija vienisprātis par to, ka vēlas tikties vēl un jau vakara gaitā tika plānots nākamais saliedēšanās pasākums- Jauniešu domes lielā klātienes tikšanās Limbažos, 20. aprīlī, kuras laikā tiktu izskatīti nākamie soļi, kas ietver arī Jauniešu domes vēlēšanas.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Sagatavoja Limbažu novada jaunatnes lietu speciāliste Madara Skrastiņa