Pašvaldība Publiskās apspriešanas
teritor1

Publiskās apspriešanas termiņš: 17.11.2021.- 15.12.2021.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 14.12.2021. plkst. 15.00. https://us06web.zoom.us/j/85892486422

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19133

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties: SALACGRĪVAS ADMINISTRĀCIJA, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV - 4033, darba laikā, Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvalde, Mežgravas, Salacgrīvas novads,LV-4023, darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks: SALACGRĪVAS ADMINISTRĀCIJA, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV - 4033, darba laikā.

Par tikšanos klātienē vienoties ar attīstības un teritorijas plānotāju pa tālruni 26662248. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš līdz 15.12.2021.