Aktualitātes Vidriži

Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs sadarbībā ar biedrībām “Kopā ir spēks” un “Iespēja visiem” Vidrižu pagastā īstenojusi  biedrības "Vidzemes lauku partnerība “Brasla” ELFLA atbalstītu un Lauku atbalsta dienesta administrētu projektu “Kvalitatīva, aktīva un radoša brīvā laika pavadīšana ģimenēm Vidrižu pagastā”.

Projekta mērķis bija mūzikas instrumentu un āra lielformāta spēļu uzstādīšana K/C “Melngaiļa sēta” un āra trenažieru, rotaļu laukuma ar vairākiem elementiem uzstādīšana Sabiedriskā centra “Bīriņi” teritorijā iedzīvotāju kvalitatīvai, aktīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai.

Darbu izpildītājs SIA “GoPlay”

Projekta kopējās izmaksas:  17316,31 EUR, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 14615,55 EUR un Limbažu novada pašvaldības finansējums 2700,76 EUR.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Projekta logo
Projekts vidrižos

 

Informāciju sagatavoja
Linda Ņeveska
Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja