Dagnis Straubergs Limbažu novads Tikšanās
dagnis tiekas

11.aprīlī Limbažos ciemojās Rēzeknes novada pašvaldības deputāti un četru apvienību pārvalžu vadītāji. Rīta pusē viesi no Rēzeknes tikās ar Limbažu novada pašvaldības vadītāju Dagni Straubergu un viņa pirmo vietnieku Māri Beļaunieku. Novada domes priekšsēdētājs īsā prezentācijā iepazīstināja viesus ar novadu, pagājušajā gadā īstenotajiem projektiem un šī gada budžetu un plānotajām investīcijām.

Kopīgā sarunā kolēģi pārrunāja abu novadu aktuālākās lietas. Rēzeknes novada deputātus interesēja kā tiek organizētas komiteju sēdes, kā strādā apvienību pārvaldes, kā novadā tiek organizēti iepirkumi, atbalstītas nevalstiskās organizācijas, jeb biedrības un kāds ir pašvaldības viedoklis par vēja parkiem.

Pēc sarunas domē viesi devās uz DI (deinstitucionalizācijas) projekta “Grupu dzīvokļi” grupu māju Cēsu ielā. Tiekoties ar novada sociālā dienesta vadītāju Ilzi Rubeni, DI projekta vadītāju Janu Beķeri un grupu mājas vadītāju Sandru Našenieci. Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjus interesēja kā tiek organizēts darbs un sadzīve grupu dzīvokļu mājā. Jautājumu bija daudz, jo pavisam drīz – maija sākumā, Rēzeknes novadā atklās grupu dzīvokļu māju un Limbažu novadā redzētais viņiem noteikti noderēs.

Pēc neilgas pastaigas Limbažu vecpilsētā un pusdienām krogā “Trīs kambari” viesi devās uz Cēsu novadu.