Kultūra
feb 24-23

Limbažu kultūras namā 10. februārī norisinājās senioru deju kolektīvu koncerts “Dejo Sagša un draugi”. Šogad, Limbažu kultūras nama senioru deju kopas “Sagša”, draugu pulks ir necerēti liels, piedalījās 12 senioru deju kolektīvi no dažādām pilsētām.

Ar Straupes Tautas nama senioru deju kolektīvu “Munsturis” “Sagšai” ir īpašas attiecības, kolektīvu vieno viena vadītāja- Ineta Indriksone un kolektīvi savā starpā, pēc vajadzības, izpalīdz ar kādu dejotāju. Dzērbenes tautas nama senioru tautas deju kolektīvs “Juveris” ir senākais “Sagšas” draugs. “Juveris” draudzību ar “Sagšu” uzsāka pirms 26 gadiem- vadītājs Uldis Blīgzna.

Koncertā piedalījās arī:

Madonas pilsētas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Atvasara” kurš šogad svinēs savu 70. dzimšanas dienu- vadītāja Maija Rijniece; Siguldas novada kultūras centra senioru deju kolektīvs “Sidrabdancis”, dibināts pirms 63 gadiem un ir “Sagšas” ilggadīgi draugi- vadītāja Terēza Jozefa; Salacgrīvas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Saiva” aktīvi darbojas jau 62 gadus un ir viens no vecākajiem deju kolektīviem Latvijā- vadītāja Evita Liepiņa; Ķekavas pagasta senioru deju grupa “Sidrabaine” šogad svin 55 gadu jubileju- vadītāja Aija Āre; Saulkrastu senioru deju kolektīvs “Saulgrieži” priecē skatītājus jau 45 gadus- vadītāja Judīte Krūmiņa;

Ogres novada kultūras centra senioru deju kolektīvs “Ogrēnietis”, izceļas ar iznesību un oriģināldarbiem- vadītāja Ināra Driksna; Suntažu kultūras nama senioru deju kolektīvs “Suncele”- vadītājs Skaidrīte Andževa; Ozolnieku Tautas nama senioru deju kolektīvs “Ozolnieki”- vadītāja Mārīte Skrinda; Ādāžu novada kultūras centra senioru deju kolektīvs “Dēka”- vadītāja Liene Gailāne; Ainažu pilsētas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Raduraksti”- vadītāja Anita Gīze.

“Sagša” saka lielu PALDIES saviem draugiem par kopā būšanu, jaunām emocijām, un kopīgi radīto deju. Limbažu kultūras nama direktore Arta Zunde pateicas dejotājiem un viņu vadītājiem par skaisto koncertu, ar humoru pieminot: “Noskatoties šo burvīgo koncertu man radās tikai viens jautājums- kāpēc šie jestrie, jaunie dejotāji ir dēvēti par senioriem?”. Arta Zunde saka paldies Limbažu kultūras nama senioru deju kopas “Sagša” vadītājai Inetai Indriksonei par to, ka viņiem ir tik daudz brīnišķīgu draugu!

Koncerta izskaņā “Sagša” sumināja savu vadītāju Inetu Indriksoni un koncertmeistari Līgu Bērziņu. Koncerts noslēdzās ar Inetas Indriksones deju “Jautrā nakts”, Ozolnieku Tautas nama senioru deju kolektīva izpildījumā.