Otrajā pieteikšanās kārtā Eiropas Sociālo fondu (ESF) pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" pavisam saņemti 7565 pieteikumi mācībām 63 izglītības iestādēs visā Latvijā. 5% interesentu iesnieguši pieteikumus vairākās izglītības programmās, tāpēc otrajā kārtā kopā mācībām pieteikušies 7208 iedzīvotāji, kas ir par 23% vairāk nekā pirmajā kārtā.

Arī šoreiz starp izvēlēto mācību programmu veidiem vispopulārākās ir neformālās izglītības programmas, kuru garums nepārsniedz 159 stundas un līdzmaksājums - ne vairāk kā 36 eiro. Tajās saņemti 75% visu mācību pieteikumu. Ceturtā daļa pieteikumu ir profesionālās pilnveides vai profesionālās tālākizglītības programmās. Populārāko izglītības programmu vidū pirmajā vietā pārliecinoši ierindojas transporta un loģistikas nozarē piedāvātā mācību programma “C kategorijas autovadītāju apmācība”, otrajā vietā – IKT nozares programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”, savukārt trešajā – tajā pašā nozarē piedāvātā programma “Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”.

Pašlaik izglītības iestādes uzsāk projekta otrās kārtas programmu īstenošanu. Limbažos IKT programmu 40 stundu apjomā "Datu analīze un pārskatu sagatavošana" interesentiem bez priekšzināšanām piedāvās mācību centrs BUTS. Diemžēl izglītības programmās, kurās nav saņemts pietiekams iesniegumu skaits, lai atvērtu grupu, kā, piemēram, firmas ABC piedāvātajās programmās, mācības netiks organizētas. Taču strādājošie var mainīt izglītības iestādi, kā arī mācību programmu, ja citviet izvēlētajā programmā grupa tiek atvērta un tajā ir brīvas vietas. Vairāki Limbažu novada strādājošie dosies mācīties uz Rīgu, kā arī uz Valmieru. Tā kā pieteikšanās ir individuāla, kopēju datu par mūsu puses ļaužu vēlmēm un to īstenošanu nav.

Līdz 18. jūnijam izglītības iestādēm jāsagatavo programmu piedāvājumi 3. kārtai 11 nozarēs. Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt šī gada vasaras beigās, rudens sākumā, un tajā nozaru un mācību klāsts būs tikpat plašs. Limbažos bez jau minētajiem pieaugušo izglītotājiem vairākas programmas piedāvās arī PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienība.

Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) vērsusi uzmanību uz izmaiņām pavāra un konditora profesionālajos kvalifikācijas līmeņos. Tās būs turpmāk saistošas arī ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Sīkāka informācija mājaslapās:

www.macibaspieaugusajiem.lv
www.viaa.gov.lv

Logo