15.decembrī notika Limbažu novada domes sēde, kurā pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju un VSIA „Latvijas Valsts ceļi” par sadarbību būvdarbu un būvuzraudzības iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā un būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanā būvprojekta “Tilts pār Salacu A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km” realizāciju, atbilstoši līguma projektam.

Līgumu ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” pilnvarots parakstīt Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

Sižets TV3 ziņās skatāms šeit:

https://zinas.tv3.lv/latvija/nolaista-salacgrivas-tilta-parbuve-iesaistisies-latvijas-valsts-celi/?utm_source=copy_link&utm_medium=social&utm_campaign=share_buttons