Dagnis Straubergs Tikšanās Lādezers
maminas

Atsaucoties Anetes Grosbergas vēstulei, Limbažu pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs 8. aprīlī devās uz Lādezeru, lai tiktos ar jaunajām māmiņām.

Aktīvās Lādezera māmiņas uzdeva Dagnim Straubergam tikai vienu jautājumu – Vai ir iespēja atjaunot, rotaļu laukumu Lādezerā? Esošais savu mūžu ir nokalpojis, morāli novecojis un bērnu vecāki to ik pa laikam atjauno un nomaina bojātos dēlīšus, lai mazajiem būtu kur rotaļāties. Arī laukumu norobežojošā sētiņa vietām ir nolietojusies, daži tās posmi ir noņemti, jo nopuvuši.

Esošo rotaļu laukumu izmanto blakus esošo daudzdzīvokļu māju bērni, Lādezera skolas skolēni un vasarās arī pirmskolas izglītības iestādes bērni.

Laukums un namiņš ir kļuvuši par šauru, šūpolītes tikai vienas, un ir brīži, kad šūpoties gribētāji kārtojas rindā, lai sagaidītu savu kārtu.

Uz pašvaldības vadītāja jautājumu – ko māmiņas vēlētos – atbilde bija skaidra - plašāku rotaļu laukumu, kas domāts dažāda vecuma bērniem, jaunu aprīkojumu, soliņus un sētu, lai būtu drošāk un norobežotu laukumu no ceļa.

Sarunā noskaidrojas, ka rotaļu laukums ir uz pašvaldības zemes un paplašināt to varētu.

Dagnis Straubergs ir pārliecināts, ka pašvaldība soli pa solim var atbalstīt rotaļu laukuma atjaunošanu. Savukārt māmiņām ir vīzija un redzējums kāds varētu būt atjaunotais rotaļu laukums, viņas ir gatavs iesaistīties un labprāt uzklausīs pašvaldības speciālistu ieteikumus. 

Paldies aktīvajām Lādezera māmiņām un tētiem, kuri uztur kārtībā esošo rotaļu laukumu, atjauno esošo namiņu un šūpoles un gādā, lai smiltis, pašu vai pašvaldības atvestās, vienmēr būtu lielajā smilšu kastē.

tiekas