ūdens
water dez

SIA «Limbažu siltums» informē – ar 2023. gada 1.janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumus Skultes, Mandegu un Stienes ciematu teritorijās Skultes pagastā un Bīriņu, Vidrižu ciematu teritorijās Vidrižu pagastos nodrošinās SIA «Limbažu siltums»,

pamatojoties uz 24.11.2022. Limbažu novada domes lēmumu Nr. 1218 (protokols Nr. 17, 120.) un 05.12.2022. SIA «Limbažu siltums» ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 5, 3.§).

Ar 2023. gada 1. janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi minētajos ciematos būs:

  • ūdens pakalpojuma – 1,35 EUR/m3 (bez PVN),
  • kanalizācijas pakalpojuma – 1,78 EUR/m3 (bez PVN).

Līdz 31.12.2022. pagastu pakalpojumu sniegšanas centros obligāti jāpaziņo ūdens skaitītāju rādījumi.