Izglītība
decembris_23_18

Šodien, 7. decembrī, novada vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieki izglītības jomā tikās kopīgā seminārā Limbažu vidusskolā. Semināra sākumā Limbažu vidusskolas direktors Z. Rubezis īsumā prezentēja savu skolu, akcentējot tai raksturīgāko.  Semināra turpinājumā tika pārrunāti aktuālie jautājumi valsts pārbaudes darbu organizēšanā, kā arī citi jautājumi, ar kuriem vietnieki sastopas ikdienā savā darbā skolā. Seminārs noslēdzās ar nelielu radošo darbnīcu, kuras laikā dalībnieki izgatavoja Ziemassvētku dekoru – sniegpārsliņu.

Ilze Kapmale,

Limbažu novada Izglītības pārvaldes

izglītības darba speciāliste