Projekti, fondu aktualitātes

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi attālināto mācību kārtu ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pieteikties var līdz 15. jūlijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu.

Attālināto mācību kārtā var iesaistīties strādājoši (arī pensionāri, arī arī pašnodarbināti) iedzīvotāji, sākot no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā. Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var nodrošināt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu, strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Attālināto mācību kārtā visi izglītības piedāvājumi tiks īstenoti attālināti. Tādējādi nav nepieciešami ceļa izdevumi un tiek taupīts arī laiks, kas būtu jāpatērē, dodoties uz mācību vietu.

Šajā projekta kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 23 izglītības iestādes. Mācību programmu un izglītības iestāžu saraksts ir pieejams www.macibaspieaugusajiem.lv.

Galvenokārt varēs apgūt vai pilnveidot digitālās un komunikācijas prasmes, kā arī zināšanas par mārketingu, personas datu aizsardzību, projektu vadību. Ir arī programmas būvniecības, transporta loģistikas un citās jomās.

Pirmoreiz ar savu programmu moduļiem projektā piedalās augstākās izglītības iestādes. Piemēram, SIA “Biznesa augstskola Turība” piedāvā 33 programmas, Rīgas Tehniskā universitāte 17, Latvijas Universitāte 9, Banku Augstskola 4.

Mācību grupu komplektēšana un mācības būs jūlija beigās/augusta sākumā.

Pieteikšanās piektajai mācību kārtai iecerēta augustā, arī tas notiks tiešsaistē, bet mācības plānotas kā ierasts – klātienē. Mācību klāsts piektajai un attālināto mācību kārtai būs atšķirīgs.

Ja nepieciešama karjeras speciālista konsultācija, var griezties Nodarbinātības Valsts aģentūras Limbažu filiālē. Par projekta jautājumiem – pašvaldībā pie pieaugušo izglītības koordinatora (t.nr.29181788).

Svarīgi zināt, ka ir apstiprināti grozījumi 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”:

• strādājošais projekta laikā mācīties varēs divas reizes (iepriekš bija tikai vienu reizi) neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita;

• ja mācības uzsāktas un pārtrauktas, atkārtoti varēs pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas (iepriekš bija 12 mēneši). Šis ierobežojums neattiecas uz tiem strādājošajiem, kuri mācībām pieteicās, bet mācības neuzsāka;

• ja strādājošais izvēlēsies mācīties profesionālās tālākizglītības programmu (neattiecas uz attālināto mācību kārtu), personai jāveic 5% līdzmaksājums (iepriekš bija 10%).
Projekta īstenošana tiek pagarināta par gadu – līdz 2023.gada 31.decembrim.
Vaira Ābele
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore