Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) jūnijā izsludinās pieteikšanos attālināto mācību kārtai ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Attālināto mācību kārta notiks papildus jau iepriekš plānotajai piektajai mācību kārtai.Tāpat kā iepriekš pieteikties būs iespējams, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Šajā kārtā visi izglītības piedāvājumi tiks īstenoti attālināti. Tā ir iespēja nodarbinātajiem izmantot dīkstāves laiku produktīvi un mācīties, ievērojot drošības apsvērumus.

Arī attālināto mācību kārtā, tāpat kā līdz šim, mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību. Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Plānots, ka izglītības programmu piedāvājumā būs profesionālās pilnveides izglītības programmas, moduļi (īsākas izglītības programmas), kas ir nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Atšķirībā no projekta iepriekšējām kārtām attālināto mācību kārtā pirmoreiz savus studiju moduļus varēs piedāvāt augstākās izglītības iestādes. Tātad būs iespēja apgūt kādu no interesējošām augstskolu studiju programmas daļām, nekļūstot par studentu. Par to, kurām valsts augstskolām un kādi piedāvājumi būs apstiprināti, informācija vēl sekos.

Kad tiks izsludināta attālināto mācību pieteikšanās kārta, mācību programmu saraksts būs pieejams www.macibaspieaugusajiem.lv.

Jaunums ir tas, ka salīdzinājumā ar iepriekšējām projekta kārtām ne 5. kārtā, ne attālinātajās mācībās nebūs iespēja pieteikt un izmantot neformālās izglītības programmas.

Gan Mācību centrs SIA „BUTS”, gan Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālā struktūrvienība ir apņēmības pilna pēc iespējas aktīvāk iesaistīties projektā. Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālā struktūrvienība piedāvās apgūt mācības pieaugušajiem gan klātienē, gan attālināti. Lai iedrošinātu iedzīvotājus jauniem izaicinājumiem profesionālā darbībā un paaugstinātu iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū, tiks piedāvāti efektīvi risinājumi un individuāla pieeja ikvienam.

Par iespējām, mācībām un jaunumiem pieaugušo izglītībā atbild Pieaugušo izglītības centra vadītāja Andra Zenčaka, tālr. +371 27260001, e-pasts andra.zencaka@rvt.lv

SIA „BUTS” Cēsu filiāles vadītāja Ilona Kazaka informē, ka Eiropas projekta 5.kārtā mācību centrs „BUTS” iecerējis piedāvāt dažādas profesionālās pilnveides un kvalifikācijas programmas: kā piemēram,

 • digitālais mārketings;
 • projektu vadība;
 • google adwords; 
 • reklāma un digitālā mārketinga stratēģija; 
 • elektromontieris;
 • sanitārtehnisko iekārtu montēšana;
 • šuvējs;
 • šūšanas iekārtu operators;
 • drēbnieks;
 • datu analīze un pārskatu sagatavošana;
 • namu pārzinis;
 • kokgriešana un kokgriezumu restaurācija;
 • automatizēto siltumtīklu apkalpošana;
 • pavāra palīgs;
 • konditora palīgs;
 • datorsistēmu tehniķis;
 • loģistikas darbinieks.

Arī Vidzemes Augstskolas mūžizglītības koordinatore Inguna Kucina telefonsarunā apstiprināja, ka izglītības iestāde startēs attālināto mācību kārtā.

VIAA informē, ka izglītības iestādēm savi piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 26.maijam. Pēc to izvērtēšanas un publicēšanas, sākot no jūnija vidus, 2 nedēļas pieaugušie varēs pieteikties attālinātajām mācībām. Mācību uzsākšana ir plānota jūlijā.

Pieteikšanās piektajai mācību kārtai iecerēta augustā, arī tas notiks tiešsaistē, bet mācības plānotas kā ierasts - klātienē. Mācību klāsts piektajai un attālināto mācību kārtai būs atšķirīgs.

Aicinu sekot informācijai www.macibaspieaugusajiem.lv, kā arī jaunumiem Limbažu novada pašvaldības oficiālajos informācijas kanālos.