Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā:

Liepupes kapos 30.septembrī plkst. 13.00

Stienūžu kapos pareizticīgo draudzes svecīšu vakars ar svētbrīdi 30.septembrī plkst. 13.00

Salacgrīvas kapos Lielsalacas ev.lut. draudzes svecīšu vakars bez svētbrīža 30.septembrī

Kuiķules kapos Lielsalacas ev.lut. draudzes svecīšu vakars bez svētbrīža 30.septembrī

Ainažu kapos svecīšu vakars bez svētbrīža 14.oktobrī