Dagnis Straubergs Svētki Izglītība

Sirsnīgi sveicieni skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem Zinību dienā! Lai jaunajā mācību gadā izdodas sasniegt savus mērķus, gūt jaunas zināšanas, labas sekmes, daudz enerģijas un lielus panākumus!