Limbažu novads Seniori
seniori2

19.augustā, Salacgrīvā, Zvejnieku parka estrādē notika septītais Latvijas piejūras senioru biedrību festivāls “Pie jūras dzīve mana”. Reizi gadā kādā no piejūras pašvaldībām pulcējas seniori, lai kopā atpūstos, sapazītos un iepazītu viens otru un Latviju. Festivāla mērķis ir dalīties pieredzē, apvienot piejūras novadu seniorus un veicināt senioru nevalstisko organizāciju līdzdalību sabiedriski svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Festivālu Zvejnieku parka estrādē atklāja Salacgrīvas senioru biedrības “Salismunde” vadītāja Valentīna Kalniņa, viņa sacīja “mums ir liels prieks un gods uzņemt pie sevis, Salacgrīvā jau septīto Latvijas piejūras novadu festivāla dalībniekus.” Savā uzrunā, viņa sveica seniorus no Jūrmalas, Ventspils, Mērsraga, Kalngales, Pāvilostas, Lapmežciema, Ozolmuižas, Kolkas, Rojas, Limbažiem, Saulkrastiem un tepat no Salacgrīvas.

Viesus no tuvienes un tālienes uzrunāja arī Savukārt Limbažu novada pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs. “šie ir brīnišķīgi svētki”, viņš teica, “satiekas vējos rūdīti piekrastes ļaudis, lai kopīgi pavadītu laiku un atpūstos. Sirsnīgi sveicu jūs Limbažu novadā un Salacgrīvā, nupat atjaunotajā Zvejnieku parka estrādē, kuru cēlusi jūsu paaudze, mūsu pienākums ir to ne tikai sakopt un atjaunot, bet arī saglabāt to nākamajām paaudzēm. Lai jauka šī diena Salacgrīvā!”

Festivāla idejas autore ir Carnikavas novada kopienas vecākā sociālā darbiniece Gunita Dzene, kura ir nodēvēta par šī pasākuma krustmāti. Sveicot seniorus svētkos viņa vēlēja “šodien mēs šeit esam vairāk kā trīs simti dalībnieku, būsim priecīgi un laimīgi, jo mums ir saulainas debesis, mēs varam baudīt mieru un satikties. Lai šodien superīga diena!”

Gunita Dzene sacīja paldies Limbažu novada pašvaldības vadītājam un deputātiem, Salacgrīvas apvienības vadītājam un darbiniekiem par atbalstu senioriem, kā arī Salacgrīvas kultūras centra vadītājai par sarūpēto kultūras programmu.

Savukārt biedrības “Salismunde” vadītāja Valentīna Kalniņa pateicās bijušajai biedrības vadītājai Aijai Kirhenšteinei, biedrības valdei un biedriem par kopīgo darbu, lai svētki būtu izdevušies.

Pirms piejūras pašvaldību senioru festivāla karoga pacelšanas ceļa vārdus senioriem sacīja Bibliokuģa bocmanis Gints Šīmanis.

Kad karogs ar piekrastes kontūru un pašvaldību ģerboņiem uzvijas mastā, laiks svētku koncertam, kurā piedalījās Salacgrīvas kultūras centra amatieru kolektīvi: senioru koris “Salaca”, senioru deju kopa “Saiva”, folkloras kopa “Cielava” un kapela “Cielavas spēlmaņi”. Salacgrīviešu koncertam sekoja grupas “Zeļļi” koncerts un balle. Svētki noslēdzās ar Saules sumināšanas rituālu pie jūras.

“Pie jūras dzīve mana…..” tiekamies nākamajā gadā!