taur

Alojā tikšanās ar Alojas apvienības pārvaldes vadītāja kandidāti Daci Tauriņu notika 9.maijā, kultūras namā.

Pirms kandidāta iepazīstināšanas ar sevi, domām un viedokli par Alojas apvienības teritorijas nākotnes attīstību, Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētāja pirmais vietnieks Māris Beļaunieks iepazīstināja ar procedūru kā notika kandidāta izvēle. Pretendentu vērtēšana notiek trīs kārtās: pirmajā vērtēšanas komisija iepazīstas ar kandidāta iesniegtajiem dokumentiem, otrā kārta ir klātienes intervija ar pretendentu, kuras laikā komisija saņem, vai nesaņem atbildes uz iepriekš sagatavotiem jautājumiem un trešā kārta ir tikšanās ar iedzīvotājiem.

Savukārt pašvaldības izpilddirektors Artis Ārgalis pastāstīja, kāpēc šim amatam izvēlēta Daces Tauriņas kandidatūra. Uz Alojas apvienības pārvaldes vadītāja amata vietu savus pieteikumus bija iesnieguši trīs pretendenti. Ar diviem amata kandidātiem komisija tikās klātienē, savukārt uz trešo kārtu - tikšanos ar iedzīvotājiem aicināts, komisijas prāt visatbilstošākais amata kandidāts – Dace Tauriņa.

Alojas apvienības pārvaldes vadītāja pārziņā būs iepriekšējā Alojas novada teritorija: Alojas pilsēta un pagasts, Staiceles pilsēta un pagasts, Braslavas un Brīvzemnieku pagasti. Līdz šim Dace bija gan Alojas apvienības pārvaldes, gan Brīvzemnieku pagasta klientu apkalpošanas centra vadītāja. Kandidējot uz apvienības pārvaldes vadītāja amata vietu, un, ja komisija lems, Dace turpmāk vadīs Alojas apvienības pārvaldi, bet  Brīvzemniekos tiks meklēts jauns vadītājs.

Novada izpilddirektors uzsvēra, ka Daces kandidatūra izvēlēta ņemot vērā viņas labā un saimnieciskā vadības un darba pieredzi Alojā un Brīvzemniekos. D. Tauriņa līdz šim veiksmīgi tikusi galā ar problēmām Alojas apvienības pārvaldē, veiksmīgi rakstījusi projektus, organizējusi ikdienas sabiedrisko darbu un kultūras dzīvi.

Pati kandidāte, runājot par Alojas apvienības pārvades vadību, sacīja “man ir redzējums, kā strādāt, ir izveidota ļoti  laba komanda un es esmu ļoti priecīga par to. Tagad ir jāstrādā savādāk, mans mērķis ir rezultāts. Izdarīts darbs, kas jums kā iedzīvotājiem ir svarīgi.”

Viens no alojiešu uzdotajiem jautājumiem Daci pat saskumdināja – kas notiks ar Brīvzemniekiem? Atbildi sniedza izpilddirektors – ja Daci apstiprinās apvienības pārvaldes vadītājas amatā, Brīvzemniekos būs vakanta klientu apkalpošanas centra vadītāja vieta un tiks izsludināts konkurss uz šo vakanci.

Runājot par veicamajiem darbiem Dace uzsvēra , ka šajā pusē ir kopš 2008.gada, zina problēmas un šobrīd jau notiek darbi: maina apgaismojumu, sakārto bedrītes, pieminekļa apkārtni, turpināsies bruģa likšana. Viņas prāt ir jāstrādā ekonomiski,  jārēķina un jāplāno kad ir pareizais laiks darīt, ko var atļauties un noteikti ir jāseko darbu kvalitātei.

“Man ir svarīgi, lai pilsētā būtu kārtība,” saka Dace, “lai darbiniekiem un iedzīvotājiem būtu lepnums par savu vietu. Ko jūs grib redzēt savā pilsētā, savā ciemā. Jūs esat paši svarīgākie. Nāciet un runājiet, savu sāpi vajag pateikt, un izrunāt. Alojai ir jākļūst par vietu kur cilvēki vēlētos dzīvot! Atcerieties, ka Aloja ir apvienības centrs, tai jābūt skaistai, sakoptai, tīrai. Visi kopā mēs to varam izdarīt. Būs arī Brīvzemnieki, Staicele un Braslava, viss ir atkarīgs no mums pašiem.”

Arī Alojā iedzīvotāji balsojot novērtēja apvienības pārvaldes amata kandidātu. No nobalsojušajiem 20 bija par un četri pret. Tālākais ir vērtēšanas komisijas ziņā!