bude1

17.jūlija vakarā, Alojas kultūras namā, notika tikšanās ar Alojas apvienības pārvaldes vadītāja amata kandidātu Rihardu Būdu.

Limbažu novada pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs pastāstīja, ka šodien uz sarunu ar iedzīvotājiem ir aicināts konkursa vērtēšanas komisijas izvēlētais kandidāts Rihards Būda, kurš jau vairākus mēnešus pilda Alojas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumus.

Savukārt pašvaldības izpilddirektors Artis Ārgalis iepazīstināja klātesošos ar pretendentu vērtēšanas procedūru. Izpilddirektors uzsvēra, ka tikšanās ar iedzīvotājiem ir ne tikai noslēdzošā, bet arī svarīgākā pretendenta vērtēšanas kārta. Viņš informēja par to, ka pašvaldība saņēma divus pieteikumus uz šo amata vietu, bet komisija nolēma sarunas turpināt ar vienu pretendentu. Komisija novērtēja Riharda Būdas izglītību, pieredzi un spēju strādāt komandā.

Pirms atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem, Alojas apvienības pārvaldes vadītāja amata kandidāts Rihards Būda pastāstīja par jau padarītajiem un darāmajiem darbiem, izsludinātajiem iepirkumiem, konkursiem, aktuālajiem projektiem un pauda savas domas par Alojas apvienības teritorijas attīstību, uzsverot, ka pašlaik viņš ir Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītājs un divus ar pusi mēnešus arī Alojas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs.

Pēc prezentācijas Rihards Būda atbildēja gan uz e pastā iesūtītajiem, gan zālē izskanējušajiem iedzīvotāju jautājumiem. Alojieši jautāja kādas katrā pagastā ir lielākās risināmās problēmas, kādas ir kandidāta galvenās prioritātes apvienības izaugsmes veicināšanā, kā tiks veidota komunikācija ar pārvaldes iedzīvotājiem, kurš atbildīgs par sporta aktivitātēm Alojā, kā notiek cīņa ar latvāņiem, un kā Alojai un novadam piesaistīt un noturēt jauniešus.

Par vissvarīgāko amata kandidāts uzskata pirmskolas izglītības iestāžu sakārtošanu Alojā un Staicelē un infrastruktūras – ceļu, ielu, un ūdenssaimniecības pilnveidošanu un sakārtošanu. Šie ir ilglaicīgi projekti un tos nevar atrisināt vienā dienā. R. Būda atbalsta sadarbību ar biedrībām un sacīja lielu paldies Alojas novada attīstības biedrībai un senioru biedrībai par iesaisti un atbalstu pasākumos.

Vairāki jautājumi alojiešiem bija pašvaldības vadītājam Dagnim Straubergam un izpilddirektoram Artim Ārgalim. Iedzīvotājus interesē, kas notiek ar Alojas Ausekļa vidusskolu, kā tiek risināts jautājums par pirmskolas izglītības iestādi “Auseklītis” Alojā, atbalstu novada uzņēmējiem un Ungurpils ezera aizsprosta sakārtošanu.

Pēc atbildēm uz jautājumiem un debatēm notika balsojums par Alojas apvienības pārvaldes vadītāja kandidatūru. Par Riharda Būdas kandidatūru balsoja 42, pret trīs klātesošie. Alojiešu spriedums ir pavisam vienkāršs - ļausim, lai strādā un parāda sevi.