Aktualitātes Vidriži

27. aprīlī Vidrižos uz tikšanos ar iedzīvotājiem pulcējās Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Vidrižu pagasta pakalpojuma sniegšanas centra vadītāja Linda Ņeveska, Sporta un kultūras centrs „Vidriži” vadītāja Linda Helēna Griškoite, Sociālā dienesta darbiniece Rita Dūda-Čača, Kultūras izglītības centrs ''Melngaiļa sēta'' vadītāja Inita Ķirse.

Tikšanās mērķis bija informēt iedzīvotājus par līdz šim paveikto un plānoto, par ēku un teritoriālās apsaimniekošanas, kultūras un sociālā darba jautājumiem, tuvākajiem pasākumiem, kā arī atbildēt uz iedzīvotāju sagatavotajiem jautājumiem un uzzināt klātesošo domas.

Vidrižu pagasta pakalpojuma sniegšanas centra vadītāja Linda informēja, ka no 1. janvāra darba attiecības Vidrižu pagasta pakalpojuma sniegšanas centrā uzsākusi klientu apkalpošanas speciāliste Egija Bērziņa.

Vadītāja pastāstīja par izaicinājumiem ar kuriem jāsaskaras ikdienā, jo pagastā problēmsituāciju un sūdzību netrūkst, taču tās tiek risinātas. Tāpat vadītāja informēja, ka šogad laicīgi ir noslēdzies pret putekļu absorbenta iestrādnes iepirkums. Plānots, ka maijā tas tiks iestrādāts uz grants ceļiem.

Vadītajā informēja, ka Vidrižu pagastam piešķirti papildu līdzekļi un plānots realizēt trīs projektus: Bīriņu ciema Pils, Kļavu un Sprīdīšu ielas ielu apgaismojuma sakārtošana, Elektrības kabeļu izbūves projekta izstrāde Bīriņu ciemā, Katlu mājas izbūves projekts Vidrižu centrā, kā arī ir piešķirts finansējums sporta laukuma uzlabošanai pie Vidrižu pamatskolas. 

Pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs informēja par Domes sēdē pieņemto, par mērķiem un izaicinājumiem, kas radušies reformas dēļ, kā arī atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. Pašvaldībās vadītājs uzsvēra, ka liels ieguvums Vidrižu pagastam un Limbažu novadam ir rosība Igates pilī, jo tās īpašnieks plāno veikt investīcijas un radīt darba vietas arī Limbažos.