Limbažu novads
katv

5.maijā, Pociema kultūras namā, notika iedzīvotāju tikšanās ar Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja amata kandidātu Mārtiņu Grāvelsiņu.

Pretendentu vērtēšana notiek trīs kārtās: pirmajā vērtēšanas komisija iepazīstas ar kandidāta iesniegtajiem dokumentiem, otrā kārta ir klātienes intervija ar pretendentu, kuras laikā komisija saņem, vai nesaņem atbildes uz iepriekš sagatavotiem jautājumiem un trešā kārta ir tikšanās ar iedzīvotājiem.

Pociemā, pirms iepazīties un uzdot jautājumus amata kandidātam, Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs sacīja, ka ir ļoti svarīgi, lai katrā bijušajā novadā un pagastā būtu savs pārvaldnieks vai vadītājs. “Mēs respektējam iedzīvotāju vēlmi”,  viņš uzsvēra, “un būs vadītāji, pa jaunam sauktajos pagastu klientu apkalpošanas centros, jeb pagastos Katvaros, Skultē, Vidrižos un Viļķenē. Arī bijušo novadu centros, jeb tagad Alojas, Salacgrīvas un Limbažu apvienību pārvaldēs ir un būs vadītāji.”

Pašvaldības vadītājs ir pārliecināts, ka esot un strādājot uz vietas ātrāk ir iespējams apzināt un risināt problēmas, kā arī saglabāt zināmu pašnoteikšanos, tradīcijas un  patstāvību.

Savukārt novada izpilddirektors un vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Artis Ārgalis iepazīstināja ar amata pretendentu izvērtēšanas procedūru un gaitu. Savas kandidatūras uz Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja amatu bija pieteikuši divi kandidāti. Vērtējot pretendentu izglītību, līdzšinējo darba pieredzi, redzējumu un vīziju kādiem jābūt Katvariem tuvākā un tālākā nākotnē, komisija par labu esam atzina Mārtiņu Grāvelsiņu.

Nedaudz samulsis Mārtiņš iepazīstināja ar sevi: dzimis un audzis Limbažos, tagad dzīvo Umurgā, līdz šim strādā Valmieras novada Kocēnu apvienībā kā Dikļu pagasta nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālists. Tagad nolēmis atgriezties mājās, jo “savs novads ir tuvāks!” Runājot par svarīgākajiem darbiem, Mārtiņš uzskaita Pociema galvenās ielas gājēju celiņa sakārtošanu, ceļu greiderēšanu, Katvaru ezera apsaimniekošanu un labu komandas izveidi, jo kopā strādājot darbi raitāk ies uz priekšu.

Iedzīvotāju uzdotie jautājumi vairāk bija par šī brīža situāciju: negreiderētiem ceļiem, nesakārtotiem īpašumiem un pagasta klientu apkalpošanas centra darbu.

Pēc vairāk kā stundu garām sarunām, novada izpilddirektors Artis Ārgalis aicināja iedzīvotājus paust savu viedokli nobalsojot par Mārtiņu. No klātesošajiem nobalsojušajiem 22 bija par, bet četri pret. Gaidīsim vērtēšanas komisijas gala lēmumu un vēlēsim Mārtiņam izturību un veiksmi!