Tikšanās
tiksanas brivzem

9.februārī Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā notika Limbažu novada apvienību pārvalžu un pagastu pakalpojumu sniegšanas centru vadītāju tikšanās.

To vadīja novada izpilddirektora vietnieks Agris Blumers.

Iesākumā Brīvzemnieku un Braslavas pagastu vadītāja Dace Tauriņa pastāstīja par savu pagastu aktualitātēm, paveikto un šī gada lielajiem un mazajiem darbiem. 

Par šī gada budžeta sastādīšanas procesu, runāja izpilddirektors Artis Ārgalis un viņa teiktais neiepriecināja nevienu. Plānojot 2024.gada budžetu ir samazināti finansējumi iestāžu un nodaļu ārpuses budžetos un prioritāro pasākumu plānos, arī plānotais rezerves fonds ir kļuvis krietni vien mazāks. Viņš arī informēja par plānoto pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju.

Apvienību un pagastu vadītāji pārrunāja pašvaldības ceļu uzturēšanas jautājumus, budžetu un novada iestāžu iecerētās reorganizācijas.