Salacgrīva Tirgus
osta1
  1. Tirdzniecība rīta  cēlienā - no plkst. 8:00 līdz 15:00, Ostmalā vai Bocmaņa laukumā (mājražojumu un amatnieku tirgus). Interesēties, rakstot uz e-pastu mareksburkovskis@inbox.lv vai pa tālruni  29563288.
  2. Tirdzniecība  vakara cēlienā – no 15:00 līdz rītausmai, Zvejnieku parkā, kur notiek vakara koncerts un balle. Iesnieguma veidlapa atrodama zemāk.

Aizpildītu iesniegumu nosūtīt uz e-pastu  solvita.kukanovska@limbazunovads.lv, jautājumu vai neskaidrību gadījumā tālr. +371 20205753.

Maksu par tirdzniecību vakara cēlienā sastāda:

  1. Maksa par tirdzniecības vietu 2.00 EUR par katru tekošo m /dienā + PVN un tirgotājiem, kuriem tirdzniecības veikšanai nepieciešama elektroenerģija, atkarībā no pieslēgtās iekārtas patēriņa:

• Elektroenerģijas patēriņš  0-3kwh/h – 3,60 EUR / dienā + PVN ,

• Elektroenerģijas patēriņš  3-7kwh/h – 8,40 EUR / dienā + PVN,

• Elektroenerģijas patēriņš  7-10kwh/h – 12,00 EUR / dienā + PVN.

  1. Pašvaldības nodeva par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu, saskaņā ar Limbažu novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.29 Par Limbažu novada pašvaldības nodevām:

Nodevas objekts

Nodevas likme par vienu dienu euro

Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm

15,00

Tirdzniecība ar pašražotām pārtikas precēm un bezalkoholiskiem dzērieniem (cukurvati, popkornu u.c. saldumiem, kafija u.c.)

5,00

Tirdzniecība ar mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas, amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumiem

5,00

Tirdzniecība ar iepirktiem ziediem, stādiem, Ziemassvētku eglēm u.c.

10,00

Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem, t.sk. alu

30,00

Tirdzniecība ar grāmatām, preses izdevumiem

5,00

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi no iekārtām bez alkohola (picas, burgeri, kebabi)

20,00

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (ar alkoholu t.sk. alu)

50,00

Prezentācija, degustācija, loterija bez produkcijas realizācijas

10,00

 

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā rakstīt solvita.kukanovska@limbazunovads.lv vai zvanīt pa tālr. +371 20205753