Attīstība Tūrisms
strat turisms

27. februārī notika Limbažu novada tūrisma stratēģijas izstrādes pirmā fokusgrupas tikšanās. Pirmā Limbažu novada tūrisma nākotnes darbnīca bija paredzēta kultūras tūrisma, izziņas un radošā tūrisma pasākuma organizētājiem. Diskusijas vadīja Vidzemes Augstskolas tūrisma un atpūtas virziena mācībspēki Agita Līviņa un Iveta Druva-Druvaskalne.

Darbnīcas dalībniekiem bija iespēja paust savu viedokli par to, kas mūsu novadā pietrūkst, ar ko lepojas un kādus mērķus jāizvirza, lai Limbažu novads kļūtu vēl vairāk pamanāms un pieejams gan vietējam, gan ārvalstu ceļotājam.

Tikšanās laikā Vidzemes Augstskolas tūrisma un atpūtas virziena mācībspēki un Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” vadītāja Ilze Millere sniedza ieskatu par jau šobrīd izpētīto Limbažu novada tūrisma un atpūtas sektorā. “LAUTA” vadītāja informēja, ka, sākot darbu pie tūrisma stratēģijas, ir izveidotas aptaujas anketas tūrisma uzņēmējiem, novada viesiem un iedzīvotājiem. Anketu mērķis ir izzināt viedokli par tūrisma piedāvājumu un attīstību novadā. Anketas vēl nav noslēgtas, tāpēc aicinām būt aktīviem un paust savu viedokli.

Nākamās fokusgrupas plānotas ar naktsmītņu īpašnieku un aktīvā tūrisma pārstāvju dalību.