Projekti Remontdarbi Staicele
ekas jumst1

Par paveikto un plānoto stāsta SIA “ACCENT BŪVE” valdes loceklis un būvdarbu vadītājs Didzis Torims:

“Domes ēkas daļā:

Pilnībā attīrīts esošais bēniņu pārsegums, izbūvēta tvaika izolācija un iestrādāta beramās vates siltumizolācija bēniņu pārsegumam. Demontēts vecais jumta segums, izbūvēta antikondensāta plēve un latojums jumtam. Tiek ieklāts jumta segums. Demontēta vecā putupolistirola siltumizolācija fasādei, attīrīta fasādes virsma. Nomainīti pagalma pusē PVC logi, drīzumā tiks nomainīti PVC logi fasādes plaknē pie galvenās ieejas. Drīzumā sāksim siltināt cokolu un fasādi.

Kultūras nama daļā:

Pilnībā attīrīts esošais bēniņu pārsegums, tiek izbūvēta tvaika izolācija un iestrādāta beramās vates siltumizolācija bēniņu pārsegumam. Demontēts vecais jumta segums, izbūvēta antikondensāta plēve un latojums jumtam. Tiek gaidīts Būvkonstrukciju daļas būvprojekts, lai varētu veikt esošo kopņu pastiprināšanu un spāru galu pagarināšanu. Nomainīti PVC logi. Veikta cokola un pagraba sienu hidroizolācijas izbūve un siltināšanas darbi. Tiek veikti fasādes siltināšanas un armēšanas darbi, tiek izbūvēti dekoratīvie fasādes elementi.”

Būvdarbus objektā veic  SIA "ACCENT BŪVE ", autoruzraudzību veic  SIA "REM PRO", būvuzraudzību nodrošina SIA "Business city".

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi  tiek īstenoti Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) administrētajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" projektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā” .

Projekta mērķis: Primārās enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā, kur atrodas Staiceles kultūras nams un Staiceles pārvaldes administrācija, veicot ieguldījumus atbilstoši Limbažu novada attīstības programmas investīciju plānā paredzētajam, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta īstenošanas laiks: 07.2022. – 11.2023.

Būvniecības kopējās izmaksas pēc visu līgumu noslēgšanas ir 633 085,31 EUR, projektā iekļautās izmaksas ir 549 760,93 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 262 593,72 EUR, valsts budžeta dotācija – 11 585,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ārpusprojekta, attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai – 275 552,19 EUR.

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Informāciju uz 25.07.2023. sagatavoja J. Mošura