Līdz 30. novembrim pagarinātas uzņēmēju un patērētāju aptaujas par vietējiem preču zīmoliem un produkciju.

Aptauju mērķis ir noskaidrot potenciālo un esošo patērētāju viedokli par līdz šim lietotajiem vietējiem preču zīmoliem (“Labi darīts Alojas novadā”, “Ražots Limbažu novadā”, “Radīts Salacgrīvas novadā”/ “Radīts piejūrā”), kā arī noskaidrot viedokli par nepieciešamību veidot jaunu, vienotu vietējās produkcijas zīmolu Limbažu novada uzņēmējiem. 

Preču zīmols ir jebkurš apzīmējums, kas palīdz atšķirt vienu produktu vai pakalpojumu no cita. Limbažu novada preču zīmols rezultātā kļūst par atpazīstamības zīmi, kas palīdz klientiem atpazīt novada produktus vai pakalpojumus, atšķirot tos no citiem tirgū.

Patērētājiem aptauju būs iespēju aizpildīt “Limbažu Novada Ziņu” oktobra numurā, to iesniedzot Limbažu novada bibliotēkās, tūrisma informācijas centros, klientu apkalpošanas centros, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā SALĀ un Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā “BĀKA”, kā arī elektroniskā formā. Uzņēmējiem aptauju būs iespēja aizpildīt elektroniski un drukātā formā, iesniedzot iepriekš minētajās vietās.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Respondentiem būs iespēja piedalīties izlozē par kādu no trim Limbažu novada uzņēmēju un pašvaldības sarūpētajām balvām. Aptauja tiks veikta līdz 30.novembrim, izloze par balvām notiks 1.decembrī, rezultāti tiks paziņoti izlozes uzvarētājiem zvanot pa norādīto telefona numuru.

Lūdzam ikvienu iesaistīties un izteikt savu viedokli. 

Aptauju organizē: Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs SALA,  Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs "BĀKA", Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA", Salacgrīvas tūrisma informācijas centrs, Staiceles tūrisma informācijas centrs. 

  • Patērētāju aptauja:

https://docs.google.com/forms/d/1wh_oDnPcAH1MvmfLpYlWFQZdFuK4NH1Wu1l36u5sAXA/edit?usp=sharing

 

  • Uzņēmēju aptauja:

https://visidati.lv/aptauja/1776325332/