Vide p/a Alda aktivitātes
Taka

Taka ar labiekārtojuma elementiem izveidota Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", Nr. 19-00-A019.333-000001 ietvaros, ar Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes lauku partnerības “Brasla”.

Kopējās projekta  izmaksas ir 20 011,28 EUR.

logo