Projekti Projektu jaunumi
i e

Ar valsts Zivju fonda finansiālu atbalstu septembrī veikti biotopu atjaunošanas darbi Svētupē, Vitrupē un Īģē Salacgrīvas un Staiceles pagastos. 4. oktobrī Limbažu novada pašvaldības pārstāvji kopā ar Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta Valsts atbalsta daļas Valsts atbalsta daļas vecākajiem referentiem apsekoja atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un apjomiem iztīrītos upju posmus un atjaunotās nārsta vietas.

Pirms zivju dzīvotņu un nārsta vietu atjaunošanas darbu uzsākšanas tika veikta projekta īstenošanas vietas situācijas izvērtēšana saskaņā ar institūta BIOR izstrādāto metodiku. Īģes parauglaukumos konstatētas tādas zivis kā grunduli, mailītes, platgalves, pavīķes, foreles, strauta nēģi, bārdainie akmeņgrauži, sapali,  daži asari, pa vienam vīķe un deviņadatu stagars. Svētupes parauglaukumos papildus Īģē fiksētajām zivīm, ir konstatēti arī laši un amerikas signālvēži. Vitrupes parauglaukumos konstatēti laši, sapali, strauta foreles, strauta nēģi, akmeņgrauži, asari, amerikas signālvēži un vēl dažas mazās zivtiņas.

Projekta īstenošanas gaitā par tīrāmajiem upes posmu saņemts  sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums, kurā ietverta informācija arī par upē sastopamajiem bentosa organismiem un paredzēto darbību ietekmi uz tiem un rekomendācijas darbu veikšanai un  sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums,  kurā vērtēta plānoto darbību ietekme un rekomendācijas darbu veikšanai. Darbi tika veikti, atstājot gultnē kokus, kuri iegrimuši smiltīs vai atrodas uz gultnes straumes virzienā, jo tie nodrošina slēptuves zivīm un ūdens bezmugurkaulniekiem.

Kā uzsvēra upju tīrītāji un pārliecinājās pašvaldības pārstāvji, bebru dambju nojaukšana bez medību kolektīvu aktīvas iesaistes ir īslaicīgs pasākums. Ja mednieki bebru skaitu neierobežos, tad bebru dambju nojaukšana ir cīņa ar vējdzirnavām. Arī valsts Zivju fonda 06.04.2022. padomes sēdē tika norādīts, ka upju tīrīšanas procesos cīņā  ar bebru dambjiem ir  aktīvi jāiesaista  vietējās mednieku biedrības. Ja bebri tiek tikai traucēti un tramdīti, tad tie nodara vēl lielākus postījumus, jo, atjaunojot savus dambjus, uz upēm tos būvē aizvien augstāk, un arī mājokļu atjaunošanai tiem vajag jaunus materiālus.

  • Projektā  “Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Īģes upē” veikta  biotopu atjaunošana 6 km garā Īģes upes posmā. Zivju fonda finansējums 14682,57 eiro.
  • Projektā “Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē 2022. gadā” veikta biotopu atjaunošana 5,71km garā Svētupes posmā. Zivju fonda finansējums 14318,17 eiro.
  • Projektā “Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Vitrupē 2022.gadā“veikta biotopu atjaunošana 3,61km garā Vitrupes posmā. Zivju fonda finansējums 13533,30 eiro.

I.Evertovska un J.Mošuras foto

Jana Mošura

Attīstības un projektu koordinatore - Limbaži, Rīgas iela 16, 310. kab.
jana.mosura [at] limbazunovads.lv