Limbaži Remontdarbi
darbi 1

SIA “Limbažu ceļi” ir uzsācis būvdarbus - Parka ielas Limbažos seguma atjaunošanu no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Jaunajai ielai.. Apstāties un stāvēt aizliegts visā Parka ielas posmā.