15.augustā sākās III posms projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju, piesakoties mācībām 70 izglītības iestāžu piedāvātajās 443 izglītības programmās.

Skatīt informāciju mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv.

Dokumentus pieņems līdz 17. septembrim (ieskaitot). To iesniegšana iespējama arī elektroniski – personām jāaizpilda pieteikums, jāparaksta un kā e-pasta pielikums jānosūta izglītības iestādei; var arī edoc. Personai ir jāatbilst mērķa grupas prasībām uz pieteikuma iesniegšanas brīdi. Personu datu pārbaude aizņems vismaz vienu mēnesi. Saziņu ar personām veiks izglītības iestādes. Ar interesentiem, kuri atbilst mērķa grupas prasībām un kuru izvēlētajās izglītības programmās būs nokomplektēta mācību grupa, izglītības iestāde slēgs mācību līgumu.2018.gada novembrī notiks mācību grupu komplektēšana, personu uzņemšanas un mācību uzsākšana.
Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās programmās tas var būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.
Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts.

Šis pakalpojums ir pieejams visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kvalifikācijās jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

ES logo