Vārzas

Septembrī plānots nodot ekspluatācijā Vārzu pludmales infrastruktūras labiekārtošanas projektu Nr. 5.5.1.0/17/I/006 “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””. Limbažu novada pašvaldība 2017.gada 28.jūnijā parakstīja Sadarbības līgumu ar partneriem Carnikavā, Saulkrastos un Salacgrīvā. Vadošais partneris – Carnikava, slēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru.

Būvprojektu izstrādāja SIA “MARK ARHITEKTI”, būvprojekta autoruzraudzību veica SIA “Arberg”. Autoruzraugs A.Vecvērdiņš atzīst, lai gan šis nav viņu izstrādātais projekts, kopumā viss izdevies lieliski, pat neskatoties uz nelielo aizķeršanos, kas neizpaliek nevienā būvniecības objektā. Ar gandarījumu A.Vecvērdiņš uzsver, ka šī ikvienam apmeklētājam būs lieliska vieta, kur atpūsties, kā arī apsolījās šeit atvest atpūsties arī savu ģimeni. Pagājušā gada vasarā Pašvaldība izsludināja atklātu konkursu, kura rezultātā būvdarbu līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “DakTehbūve”, būvuzraudzību objektā veic SIA “Tectum supervising”. Arī būvuzraugs A.Pilnieks ir gandarīts par paveikto, arī atzīstot to, ka nu viņam ir zināma vēl viena lieliska vieta, kur ārpus darba atpūsties! Būvuzraugs arī uzsver, ka objekts noteikti ir ievērības cienīgs ar to, ka projekta gaitā, esošajos tirgus apstākļos, tika ņemti vērā gan vietējo iedzīvotāju, gan uzņēmēju viedokļi, un tikai pateicoties saprotošām un praktiski domājušām iesaistītajām pusēm t.i. pasūtītājam, būvuzņēmējam, autoruzraugam, būvvaldei un piejūras zemju īpašniekiem, izdevās visu realizēt daudz veiksmīgāk nekā sākotnēji tika paredzēts.  

Labiekārtojuma projekts veidots aptuveni 1.5 km garā joslā, kas stiepjas gar Baltijas Jūras līča krastu trīs posmos no Lauču akmens līdz Vārzu pludmalei, pa kuriem iespējams piekļūt pludmalei. Teritorija izveidota tā, lai pēc iespējas vairāk vilinātu gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus atpūsties pludmalē. Kā viens no galvenajiem priekšnoteikumiem – radīt iespējami ērtāku atpūtu pie dabas.

Pludmales posmos nu jau paveras dažādas atpūtas iespējas – gan aktīvās, gan pasīvās atpūtas cienītājiem. Vārzu pludmalē izvietots tūrisma informācijas punkts, glābšanas stacija ar medicīnas punktu. Kā arī kāpu zonā izveidotas labierīcības un pārģērbšanās kabīnes. Aktīvai atpūtai - bērnu rotaļu zona, bet pasīvai atpūtai sauļošanās zona, kas izvietota terašu veidā. Vēl viens no projektā izveidotajiem vides objektiem ir „Logs”, kas kalpo kā rāmis, kas paver skatu uz burvīgo ainavu. Lai palīdzētu orientēties izvietotas norāžu zīmes, kas rādīs ceļu un attālumu līdz apskates objektiem.

Posmā no publiskās peldvietas ”Vārzas” līdz Lauču dižakmeņiem, izveidota vēl viena pieeja pludmalei. Šajā vietā izbūvētas laipas, ērtākai piekļuvei pludmalei, kā arī pārģērbšanās kabīnes, velosipēdu novietnes un multifunkcionālas platformas. Šīs multifunkcionālās platformas izbūvētas arī Vārzu pludmalē, tās var tikt izmantotas lai ieturētu maltīti vai vienkārši laiski sauļotos.

Pludmales labiekārtojuma infrastruktūra ar 2021.gada 26.augusta domes lēmumu nodota pašvaldības aģentūras “ALDA” apsaimniekošanā, līdz ar to tiek plānota jau nākamā pludmales sezona, lai ikvienam apmeklētājam būtu iespēja atpūsties attīstītā, mūsdienīgā, ērtā un pieejamā pludmalē. Pašvaldība aicina ikvienu novērtēt ieguldītos resursus un izbaudīt iespēju atpūsties Saviļņojošajā Vidzemē!

Projekta kopējās izmaksas ir 424 619,63 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 238 670,00 EUR , t.sk. ERAF līdzfinansējums – 202 869,50 EUR, Valsts budžeta dotācija  – 8950,12 EUR.

ERAF