Pašvaldība Sanāksme

23.februārī norisinājās Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk – NVPT) ikgadējā sanāksme, kurā piedalījās tīkla koordinatori, politiskās amatpersonas un kontaktpersonas no teritoriālajām vienībām. Kopumā sanāksmei tiešsaistē pieslēdzās 75 dalībnieki, kuri pārstāvēja 36 pašvaldības (no 43) un dažādas organizācijas. Tajā skaitā – Limbažu novada pašvaldība.

Sanāksmes laikā pārstāvji tika informēti par paveikto 2022. gadā, tālākiem NVPT attīstība plāniem 2023. gadā, NVPT akreditācijas procesu Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu tīklā, Aktuālajiem epidemioloģiskās drošības jautājumiem, Legionelozi (leģionāru slimību), ērcēm un to profilakses pasākumiem, rīcību, ja izglītības iestādē/ darba vietā konstatēti infekcijas slimības gadījumi. Tika prezentēts pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem. Tika sniegta informācija par indicētā atkarību profilakses intervence 13 līdz 25 gadus veciem iedzīvotājiem ar paaugstinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas radīto veselības traucējumu attīstības risku: sniegt agrīnu palīdzību mērķa grupas iedzīvotājiem, kuri ir pamēģinājuši vai uzsākuši lietot atkarību izraisošās vielas, pārtraukuši vai samazinājuši vielu lietošanu.

Sanāksmē uzstājās pārstāvji no Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības u. c., informējot pašvaldību pārstāvjus par aktuālajiem epidemioloģiskās drošības jautājumiem, ESF turpmāko finansēšanas periodu, atkarību profilakses iespējām pašvaldībās u. c.

Limbažu novada pašvaldības 2023.gada 23.februāra domes sēdē tika apstiprināti trīs NVPT Limbažu novada pašvaldības pārstāvji: SIA “Limbažu slimnīca” valdes locekle Liene Česle, Limbažu novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Rūdolfs Pelēkais un Limbažu novada pašvaldības attīstības un projektu koordinatore Rasa Zeidmane.