Projekta realizētājs ir biedrība  “Iespēja visiem”. Projekta mērķis ir sekmēt ikviena sabiedrības locekļa aktivizēšanos un līdzatbildīgu iesaisti sabiedriskos procesos, lai stimulētu darboties problēmjautājumu risināšanā un lēmumu pieņemšanā savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Limbažu novada vietējie iedzīvotāji no Vidrižiem, Bīriņiem, Igates, Lēdurgas un Gravām. Ja arī ieradīsies citi, kaimiņu pagastu interesenti, ar prieku tiks sagaidīti. Projekta galvenās aktivitātes ir iedzīvotāju interešu un vēlmju noskaidrošana ar tiešo anketēšanu, ideju bankas veidošanu 2 iedzīvotāju forumu laikā un 2 apmācību semināriem, kuros tiek skaidrots par iespējām atbilstoši nosacījumiem, sagatavot priekšlikumus vietējām pašvaldībām, sekot līdzi to virzībai un izskatīšanai novadā, kā arī profesionāli sagatavot priekšlikumus Saeimas komisijām aktuālu jautājumu risināšanai. Tiek izgatavoti metodiski materiāli izplatīšanai semināru dalībniekiem, kā arī kaimiņu pašvaldībām, NVO, vietējo pagastu iedzīvotāju padomēm.

Pašreiz notiek iedzīvotāju anketēšanas process par dažādiem jautājumiem :

Kādā veidā Jūs esat gatavs strādāt vienā darba grupā ar pašvaldības, valsts institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem risinot jautājumus par sava pagasta, novada  straujāku attīstību  Kādus pasākumus Jūs savā teritorijā atbalstītu, lai sekmētu sava pagasta/novada kopējo sakārtotību, attīstību Nosauciet, lūdzu, jomas, par kurām, Jūsuprāt būtu jāorganizē izglītojošie pasākumi/semināri un Jūs būtu gatavi piedalīties? Novērtējiet saimniecisko darbību ietekmējošus faktorus, kas būtu jāveicina jūsu dzīvesvietā? Kāds ir vēlamākais informācijas saņemšanas veids, lai būtu zinošs par iespējām un pieejamiem pakalpojumiem jūsu dzīvesvietā,lai sekmīgāk varētu attīstīt savu un novada saimniecisko darbību!?

*  Anketa drukātā veidā pieejama biedrības birojā Kultūras izglītības centrā Melngaiļa sēta, biedrības mājas lapā https://iespejavisiem.wordpress.com.

14. AUGUSTĀ  VIDRIŽOS pagasta svētku laikā plānots iedzīvotāju forums iedzīvotāju priekšlikumu apspriešanai un  jaunu ideju ģenerēšanai straujākai novada attīstībai.  Foruma tiek aicināti piedalīties jaunie Limbažu novada pārstāvji, lai dalītos iecerēs par jaunā novada straujāku attīstību, Zemkopības ministrijas LAD pārstāvji pastāstīs par 2 jaunām finanšu atbalsta programmām zemniekiem un lauku uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī Siguldas biznesa inkubatora vadītāja informēs par finansiālajiem atbalsta  piedāvājumiem.

Kontaktinformācija – Inta Kalniņa 29109324

Aicinām būt aktīviem un nākt kopā ar savām idejām, veidojot ideju banku sava novada straujākai attīstībai.