Aktualitātes Dagnis Straubergs

26.maijā, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks un Limbažu novada pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs piedalījās plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē, kuras darba kārtībā jautājumi par kulinārā mantojuma tīkla izveidi Vidzemē, aktualitātes sabiedriskā transporta jomā, energoefektivitātes/klimata jautājumi: ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns pašvaldībās, enerģijas patēriņa datu apkopošana SECAP plāna izstrādei un Vidzemes plānošanas reģiona enerģijas un klimata plāna izstrāde.

Pašvaldības vadītājs par svarīgākajiem sēdē izskatītajiem jautājumiem uzskata ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna izstrādi pašvaldībās, kā arī jautājumu par kulinārā mantojuma tīkla izveidi Vidzemē, kura tapšanā iesaistīties būs aicināti uzņēmēji un tas noteikti būs labs stimuls tūrisma tālākai attīstībai.

Sēdē pārrunātas arī aktualitātes plānošanas reģionu darbības pilnveidošanā un plānošanas reģionu sadarbības komisiju darba atjaunošana, kā arī runāts par 17.maijā notikušo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra M. Sprindžuka reģionālās attīstības padomnieku konventa darbības iedibināšanas sanāksmi. Ministrs konventā ir aicinājis piedalīties visu piecu plānošanas reģionu un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai būtu iespēja nepastarpināti pārrunāt reģionālās attīstības izaicinājumus un iespējamos to risinājumus, kā arī, lai nodrošinātu pastāvīgu informatīvo saikni ar visas Latvijas teritorijas pašvaldībām.

Konventa veidošanas mērķis ir nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu starp ministriju un vietvarām par reģionālās politikas izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un koordināciju, depopulācijas procesu mazināšanai, ekonomikas izaugsmei, kā arī pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai reģionos.