Kultūra
dabas muzejs

11.maijā Salacgrīvas kultūras centra teātra studija ,, Visa veida versijas’’ un folkloras kopa ,,Cielava’’ piedalījās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 100 gadadienas sezonas atklāšanas pasākumā ,,Viena diena mūsmājās’’. Teātra kolektīva dalībnieki iejutās Vidzemes zvejnieku sētas ļaužu ikdienas dzīvē. Tīklu lāpīšanas prasmes mūspusē vēl dzīvas, to meistarīgi pierādīja sētas saimnieks Normunds Tiesnesis un pa jurģiem sētā ienākusī meita Dace Kalniņa. To, ka tīklu lāpīšanu var apgūt ,,uz vietas’’ demonstrēja sētas puisis – Kristaps Soms -Tiesnesis, kurš kopā ar apmeklētājiem ne tikai tīklus lāpīja, bet arī gatavoja tīklu gremdus, kuri nesaprotamā vīzē pa ziemu pazuduši un bija jāgatavo no jauna, lai nekavētu jūrā iešanu un zivju zveju. Lai viss būtu autentiski, tīklus pasākumam vedām no Kuivižu zvejnieka Andra Skujas tīklu šķūņiem.

Sētas saimnieces – Anitas Dzirnupes ziņā – lai viesi no sētas neaiziet neēduši. Bagātīgi cienājām viesus ar ,,Dabas maizes’’ rudzu maizi un uz vietas kulto sviestu. Lai sviesta cibiņas uz galda būtu pilnas - tur cītīgi strādāja saimniekmeita Vineta Dance. Gandrīz katram viesim bija savs stāsts un atmiņas, kā sviestu kūlusi vecmāmiņa un kā paši piedalījušies sviesta kulšanā. Tas raisīja jauku un priekpilnu atmosfēru pasākuma apmeklētāju un dalībnieku starpā. Un kur tad vēl ,,Brīvā viļņa’’ devīgi gādātās kūpinātās reņģes! Tām zeltainos sānus bļodā uz galda ilgi nenācās gozēt, atzinīgi novērtētas, garšīgi smaržojošās zivtiņas nonāca sētas viesu vēderos un kā īstas modeles apmeklētāju foto atmiņās.

Par lustīgiem un kustīgiem vaļas brīžiem sētā parūpējās folkloras kopa ,,Cielava’’. Tika dziedāts, dancots un spēlētas spēles, kas īpaši pie sirds gāja apmeklētāju jaunākajai paaudzei.

Noguruši un laimīgi atgriezāmies mājās un uz svētku režisora Kārļa Anitena jautājumu:

“vai nākošgad arī būsiet ar mieru vienu dienu dzīvot Mūsmājās?”

Atbilde bija viennozīmīgs – Jā!