Limbažu novads Tikšanās
tiksanas valmiera

Aizvadītajā piektdienā uz Valmieru devās Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Līga Liepiņa, kā arī Maija Andersone un raksta autore, kuru pārziņā ir karjeras izglītības un pieaugušo izglītības jautājumi. Apmeklējām Valmieras tehnikumu un Vidzemes Augstskolu, lai izzinātu šo izglītības iestāžu izglītības pakalpojumu piedāvājumu un pārrunātu sadarbības iespējas.

Vidzemes Augstskolā tikāmies ar Mūžizglītības projektu koordinatori Lindu Krūmiņu. Runājām par informācijas apmaiņu, kā arī par iespējamo sadarbību dažādu līmeņu projektos. Cerams, ka turpināsies augstskolas sadarbība ar mūsu novada uzņēmējiem zināšanu un prasmju pilnveidē atbilstoši mainīgā darba tirgus prasībām.

Valmieras tehnikumā direktore Vineta Melngārša mūs iepazīstināja ar moderno mācību materiāli tehnisko bāzi un iecerēm tās mērķtiecīgā izmantošanā. Apspriedām iespējas sadarboties gan Eiropas struktūrfondu projektos, gan aktuālu izglītības jomas jautājumu risināšanā, pievērsāmies karjeras izglītības jautājumiem un otrgadnieku motivēšanai iegūt pamatizglītību.

Par plašo pieaugušo izglītības piedāvājumu informēja tehnikuma Pieaugušo izglītības resursu centra galvenā speciāliste – metodiķe Džūlija Sniķere. Viena no iespējām pieaugušajiem ir, kārtojot kvalifikācijas eksāmenu, iegūt ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtējumu.Tā, piemēram, līdz 18.jūnijam bezmaksas konsultācijai par kvalifikācijas eksāmenu var pieteikties interesenti, kuri strādā ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumā vai saistītā profesijā, vai arī citā veidā ieguvuši zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši pavāra profesijas standartam, bet kuriem nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta.Nokārtojot eksāmenu, viņi vienas dienas laikā var iegūt pavāra kvalifikāciju (4. LKI līmeni).Vairāk info:

dzulija.snikere@valmierastehnikums.lv; tālrunis +371 20272172.

Par citiem jaunumiem pieaugušo izglītībā informāciju var meklēt:

https://pirc.valmierastehnikums.lv/

Attēlos:

  1. Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša lepojas ar mācību procesa materiāli tehnisko aprīkojumu.
  2. Nodarbība Mehatronikas laboratorijā.
  3. Direktores stāstījumā par Mehatronikas laboratorijas iespējām ieklausās Izglītības pārvaldes speciāliste Maija Andersone.