Projekti Sports Viļķene
novuss

Ar Limbažu novada domes atbalstu, lai dažādotu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, Limbažu novada pašvaldības Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs ir realizējis projekta ideju ,,Viļķenes sporta inventāra papildināšana”.

Tas bija iespējams Biedrības "Jūrkante" izsludinātajā LEADER projektu konkursa 11. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", rīcībā "Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana".

Projekta ietvaros ir iegādāti 10 novusa, 10 galda tenisa galdi un 50 norobežojoši galda tenisa borti.

Projekta kopējās izmaksas 9665,48 EUR, tajā skaitā ELFLA finansējums 8541,13 EUR, pašvaldības līdzfinansējums EUR 1124,35.

Līdz šim sporta centrā bija daži tenisa un novusa galdi, bet tie neatbilda federāciju prasībām un lielākas sacensības nebija iespējams noorganizēt.

Savulaik Viļķenes sporta centrā bija ieradušies pārstāvji no Latvijas Novusa federācijas un izteica vēlmi šeit organizēt savas sacensības, ja būtu prasībām atbilstoši novusa galdi. Tā būtu lieliska iespēja gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novadam kopumā sevis popularizēšanā, jo šeit ierastos novusa entuziasti no visas Latvijas. Šo iespēju gribam izmantot, jo ir iegādāts viss nepieciešamais, lai šāda veida sacensības varētu noorganizēt.

Galda tenisu var spēlēt visa vecuma iedzīvotāji un tā ir laba papildus iespēja vietējie iedzīvotājiem.

Tieši galda tenisu ir iecienījuši skolas vecuma bērni. Tā kā Viļķenes sporta centrs ir savienots ar Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolu, tad arī skolas vecuma bērniem tā ir lieliska iespēja sportiski pavadīt laiku spēlējot tenisu vai novusu.

Pašlaik Viļķenes sporta centrā ir iespēja nodarboties ar aktīviem sporta veidiem – volejbols, basketbols, futbols, florbols un tml.

Iedzīvotājiem pieejama ir trenažieru zāle ar plašu trenažieru klāstu, atbilstošu telpas ventilācijas sistēmu, kā arī prasībām atbilstoša plaša sporta zāle.

Iegādātais inventārs tiks papildināts ar novusa spēlēšanai nepieciešamo inventāru ( kijas, galda kājas, spēles kauliņi) un atrodas Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas sporta centra telpās, un ir izmantojams saskaņojot ar sporta darba organizatori Elizabeti Tekenbergu, pa telefonu 20286503.

Laipni aicināti izmantot Viļķenes sporta centru sportojot un pavadot savu brīvo laiku spēlējot galda spēles.

Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja Ausma Eglīte