Kapu svētki 2022.gadā

Staiceles kapi – 17. jūlijā plkst. 13.00

  • Liepupes kapi – 30. jūlijā plkst. 12.00
  • Pareizticīgo draudzes kapusvētki Stienūžu kapos 30.jūlijā plkst. 13.00
  • Lielsalacas ev.lut. draudzes kapu svētki: 30. jūlijā Kuiķulē plkst,14.00, Salacgrīvā plkst. 16.00
  • Brīdagas kapi – 6. augustā plkst. 13.00 (Viļķenes pag.)
  • Katrīnas kapi – 6. augustā plkst. 15.00 (Viļķenes pag.)
  • Limbažos – 7.augustā plkst. 12.00
  • Vidrižu kapi – 7. augustā
  • Pāles kapi – 13. augustā plkst. 14.00
  • Ainažos – 13. augustā plkst. 12.00
  • Pociema kapos, Katvaru pagastā – 21 augustā plkst. 13:00