Dagnis Straubergs (priekšsēdētājs)

Māris Beļaunieks (vietnieks)

Jānis Bakmanis

Rūdolfs Pelēkais

Dāvis Melnalksnis

Didzis Zemmers

Aigars Legzdiņš

Māris Beļaunieks (priekšsēdētājs)

Dāvis Melnalksnis (vietnieks)

Lija Jokste

Andris Garklāvs

Didzis Zemmers

Edmunds Zeidmanis

Kristaps Močāns

Rūdolfs Pelēkais (priekšsēdētājs)

Arvīds Ozols (vietnieks)

Ziedonis Rubezis

Regīna Tamane

Lija Jokste

Jānis Bakmanis

Jānis Remess

Jānis Bakmanis (priekšsēdētājs)

Ziedonis Rubezis

Regīna Tamane

Arvīds Ozols

Aigars Legzdiņš

Jānis Remess

Kristaps Močāns