Saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 21.02.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.27 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 20.01.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.24 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 26.11.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 20.10.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.20 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 22.09.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Limbažu Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 13.08.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.20 ,,Limbažu novada sabiedriskās kārtības noteikumi""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 13.08.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.11 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Limbažu Dūņezerā 2011. – 2013.gadam"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 14.05.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.10 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Limbažu Lielezerā 2011. – 2013.gadam"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 14.05.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.9 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā 2011. – 2013.gadam"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 14.05.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības aģentūras „Aģentūra Lielezera un Dūņezera apsaimniekošanai" maksas pakalpojumiem"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 14.05.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.7 „Limbažu novada pašvaldības aģentūras „Aģentūra Lielezera un Dūņezera apsaimniekošanai" nolikums"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 14.05.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 18.06.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Limbažu novadā""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 14.05.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.2 „Bīriņu ezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 09.04.2011.)
Saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Limbažu Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 14.05.2011.)