Saistošie noteikumi Nr.42 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Saistošie noteikumi Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 25.01.2013.)
Saistošie noteikumi Nr.41 „Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Saistošie noteikumi Nr.16 „Par svētku pabalstiem""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 26.03.2013.)
Saistošie noteikumi Nr.40 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 26.03.2013.)
Saistošie noteikumi Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā Limbažu novadā"
Saistošie noteikumi Nr.38 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Saistošie noteikumi Nr.16 „Par svētku pabalstiem""
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 27.02.2013.)
Saistošie noteikumi Nr.34 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 25.01.2013.)
Saistošie noteikumi Nr.32 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Limbažu novadā"
Saistošie noteikumi Nr.31 „Licencētās vēžošanas nolikums Limbažu novada Dziļezerā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 31.08.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.30 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Dziļezerā 2012. – 2015.gadam"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 31.08.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.29 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Auziņu ezerā 2012. – 2015.gadam"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 31.08.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.28 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mazezerā 2012. – 2015.gadam"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 31.08.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.27 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Riebezerā 2012. – 2015.gadam"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 31.08.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.23 „Riebezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 21.12.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.22 „Mazezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 21.12.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.21 „Dziļezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 21.12.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.20 „Auziņu ezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 21.12.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Saistošie noteikumi Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 28.09.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.17 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Limbažu novadā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 31.08.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.16 „Par svētku pabalstiem"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 31.08.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.11 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Katvaru ezerā 2012. - 2015.gadam"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 25.05.2012.)

Saistošie noteikumi Nr.8 „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 31.08.2012.)

Zaudējuši spēku ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu.

Saistošie noteikumi Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums"
Saistošie noteikumi Nr.4 „Par pašvaldības pabalstu aprūpei"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 25.05.2012.)
Saistošie noteikumi Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Limbažu novadā"
(Limbažu Novada Ziņās publicēti 21.01.2012.)