Saistošie noteikumi Nr.57 (publicēti Limbažu novada ziņās 29.01.2014) „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā Limbažu novadā””
Saistošie noteikumi Nr.55 (publicēti Limbažu novada ziņās 29.01.2014) „Nolikums par licencēto vēžošanu Lādes ezerā 2014. – 2016.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.54 (publicēti Limbažu novada ziņās 29.01.2014) „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2014. – 2016.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.53 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Augstrozes Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi””
Saistošie noteikumi Nr.52 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras „Aģentūra Lielezera un Dūņezera apsaimniekošanai” maksas pakalpojumiem””
Saistošie noteikumi Nr.51 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par koku ciršanu ārpus meža Limbažu novada administratīvajā teritorijā””
Saistošie noteikumi Nr.50 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.20 „Limbažu novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
Saistošie noteikumi Nr.49 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par svētku pabalstiem””
Saistošie noteikumi Nr.46 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Limbažu novadā””
Saistošie noteikumi Nr.45 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Limbažu novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības noteikumi””
Saistošie noteikumi Nr.44 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei””
Saistošie noteikumi Nr.43 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.31 „Licencētās vēžošanas nolikums Limbažu novada Dziļezerā””
Saistošie noteikumi Nr.42 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Dziļezerā 2012.-2015.gadam””
Saistošie noteikumi Nr.41 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.29 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Auziņu ezerā 2012.-2015.gadam””
Saistošie noteikumi Nr.40 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mazezerā 2012.-2015.gadam””
Saistošie noteikumi Nr.39 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Riebezerā 2012.-2015.gadam””
Saistošie noteikumi Nr.38 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par svētku pabalstiem””
Saistošie noteikumi Nr.37 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Katvaru ezerā 2012.-2015.gadam””
Saistošie noteikumi Nr.36 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības pabalstu aprūpei””
Saistošie noteikumi Nr.35 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2011.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā””
Saistošie noteikumi Nr.34 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””
Saistošie noteikumi Nr.33 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījums 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Bīriņu ezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi””
Saistošie noteikumi Nr.32 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Limbažu Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi””
Saistošie noteikumi Nr.31 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.32 „Par Limbažu novada zīmola izmantošanu””
Saistošie noteikumi Nr.30 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījums 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Limbažu novada pašvaldības būvvaldes nodevām””
Saistošie noteikumi Nr.29 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījums 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.21 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Limbažu novadā””
Saistošie noteikumi Nr.28 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Limbažu novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām””
Saistošie noteikumi Nr.27 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu””
Saistošie noteikumi Nr.26 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā””
Saistošie noteikumi Nr.25 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Limbažu novadā””
Saistošie noteikumi Nr.24 (publicēti Limbažu novada ziņās 20.12.2013) „Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””
Saistošie noteikumi Nr.23 (publicēti Limbažu novada ziņās 27.11.2013) „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums””
Saistošie noteikumi Nr. 22
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā Limbažu novadā”
Saistošie noteikumi Nr.19 (publicēti Limbažu novada ziņās 27.11.2013) „Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Limbažu novada pašvaldības nodevām par izsniegtajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām””
Saistošie noteikumi Nr.15
„Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA" nolikums"
Saistošie noteikumi Nr.11 (publicēti Limbažu novada ziņās 28.06.2013)
„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Limbažu novadā"
Saistošie noteikumi Nr.9 (publicēti Limbažu novada ziņās 28.06.2013)
„Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā""
Saistošie noteikumi Nr.8 (publicēti Limbažu novada ziņās 26.04.2013)
Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par svētku pabalstiem”
Saistošie noteikumi Nr.7 (publicēti Limbažu novada ziņās 26.04.2013)
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums”
Saistošie noteikumi Nr.4 (publicēti Limbažu novada ziņās 26.03.2013)
„Par koku ciršanu ārpus meža Limbažu novada administratīvajā teritorijā"
Saistošie noteikumi Nr.3 (publicēti Limbažu novada ziņās 26.03.2013)
"Limbažu novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības noteikumi"
Saistošie noteikumi Nr.2 (publicēti Limbažu novada ziņās 26.03.2013)
„Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību Limbažu novadā""