Saistošie noteikumi Nr.13 „Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība Limbažu novadā” (publicēti Limbažu Novada Ziņās 29.01.2015)
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.6 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada speciālo budžetu
laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu
laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra
saistošajos noteikumos Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums””
Saistošajiem noteikumi Nr.29 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Limbažu novadā”
Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.6 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada speciālo budžetu laikā
no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.27 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošajiem noteikumi Nr.26 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.20 „Limbažu novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
Zaudējuši spēku
Saistošie noteikumi Nr.25 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi Limbažu novada domes 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par svētku pabalstiem”"
Saistošie noteikumi Nr.22 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada speciālo budžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.21 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Limbažu novadā 2015.gadā”
Saistošie noteikumi Nr.19 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada speciālo budžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.18 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā”
Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums””
Saistošie noteikumi Nr.15 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada speciālo budžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.14 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.12 „Par ielu nosaukumu, ēku numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtību Limbažu novadā”
Saistošie noteikumi Nr.11 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.10 „Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”
Limbažu novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 9 „Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizbildnim”
Limbažu novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 „Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”
Saistošie noteikumi Nr.7 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.6 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada speciālo budžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”
Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Limbažu novada pašvaldības 2013.gada speciālo budžetu laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Limbažu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetu laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.3 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā 2014. – 2016.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.2 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Limbažu Dūņezerā 2014. – 2016.gadam”
Saistošie noteikumi Nr.1 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Limbažu Lielezerā 2014. – 2016.gadam”