Saistošie noteikumi Nr.34 „Par Limbažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
(Publicēti 29.01.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

! Zaudējuši spēku ar Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

Saistošie noteikumi Nr.33 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Limbažu novada teritorijā"
(Publicēti 26.02.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

Saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”''
(Publicēti 29.01.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

Zaudējuši spēku ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu.

Saistošie noteikumi Nr.29 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Limbažu novadā”"
(Publicēti 29.01.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.28 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim""
Saistošie noteikumi Nr.27 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Limbažu Mākslas skolā"
(Publicēti 26.02.2016. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
*Zaudējuši spēku
Saistošie noteikumi Nr.26 "Par pašvaldības pabalstu aprūpei"
Saistošie noteikumi Nr.25 "Par Limbažu novada pašvaldības sniegto un organizēto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību"
Saistošie noteikumi Nr.24 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā"
Saistošie noteikumi Nr.23 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras "ALDA" maksas pakalpojumiem""
Saistošie noteikumi Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Limbažu novadā"
Saistošie noteikumi Nr.19 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā””
Saistošie noteikumi Nr.18 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Limbažu Mūzikas skolā"
*Zaudējuši spēku
Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.14 „Par Limbažu novada pašvaldības nodevām”
Saistošie noteikumi Nr.13 „Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli Limbažu novadā”
Saistošie noteikumi Nr.12 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā""
Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim””
Saistošie noteikumi Nr.9 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu
laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim”"
Saistošie noteikumi Nr.8 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Katvaru ezerā 2015. – 2018.gadam"
Saistošie noteikumi Nr.7 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu
laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim”"
Saistošie noteikumi Nr. 6 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu
laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim”"
Saistošie noteikumi Nr.4 "Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu
laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim"
Saistošie noteikumi Nr.3 "Par Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu
laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim"
Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra
saistošajos noteikumos Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums””
Saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu laikā no 2014.gada 1.janvāra
līdz 2014.gada 31.decembrim”"