Saistošie noteikumi Nr.31 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā"
(APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu)
Saistošie noteikumi Nr. 30 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstiem"
PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 21.12.2017. sēdes lēmumu
Saistošie noteikumi Nr. 29 "Grozījumi 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”"
(Publicēti 01.12.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 26 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā”"
(Publicēti 03.11.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 25 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
(Publicēti 01.12.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 24 "Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizbildnim”"
(Publicēti 01.12.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 20 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Limbažu novadā”"
(Publicēti 06.10.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 19 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā”"
(Publicēti 06.10.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 15. "Grozījums Limbažu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4 ''Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Limbažu novadā''"
(Publicēti 30.08.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 12 "Nolikums par licencēto vēžošanu Lādes ezerā 2017. – 2021.gadam"
(Publicēti 12.05.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.11 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2017. – 2021.gadam"
(Publicēti 12.05.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr.7 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Limbažu Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2017. – 2021.gadā"
(Publicēti 12.05.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 3 ''Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Limbažu novada pašvaldības nolikums”''
(Publicēti 03.02.2017. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')