(GROZĪTI ar Limbažu novada domes 20.12.2018. sēdes lēmumu)
(Publicēti 05.03.2019. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 28.02.2019. sēdes lēmumu)
(Publicēti 05.03.2019. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')
Saistošie noteikumi Nr. 30
Saistošie noteikumi Nr. 29 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2018. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3
Saistošie noteikumi Nr. 28 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2018. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu)
(Publicēti 01.11.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu)
(Publicēti 01.11.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 30.08.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 25.10.2018. sēdes lēmumu)
(Publicēti 02.11.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 13.07.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 02.11.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 03.05.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 01.06.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 22.03.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 22.03.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 03.05.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 02.03.2018. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')