(Publicēti 08.02.2021. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 05.06.2020. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 12.05.2020. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 05.06.2020. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 24.03.2020. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 06.03.2020. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')