(Publicēti 21.06.2021. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

 (Publicēti 31.05.2021. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

 (Publicēti 31.05.2021. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 29.04.2021. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

Zaudējuši spēku ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu.


(Publicēti 29.04.2021. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 29.04.2021. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'')

(Publicēti 05.03.2021. Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas'') PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 25.02.2021. sēdes lēmumu)